Elinstallationer

Elinstallationer

Vi på Åkerbo El & Måleri AB är behöriga elinstallatörer och elektriker som har de kunskaper och erfarenheter som krävs inom området för att anlägga, montera, felsöka, reparera och serva alla förekommande elinstallationer. Oavsett om det handlar om mindre elinstallationer eller större projekt så är vi ditt lokala elbolag i Borgholm på Öland. Vi arbetar mycket inom lantbruk och industri där vi hjälper dig med elinstallation och service.

Telenät & Datanät

Åkerbo El & Måleri AB installerar ditt telenät och datanät. Snygga kabeldragningar som inte är i vägen. Allt från datauttag till server inklusive inställningar och vi ser till att allt fungerar.

ROT-avdrag

Som privatperson har du i de mesta fall rätt till ROT-avdrag vid elinstallationer i samband med renovering eller tillbyggnad på dit hus. Kolla gärna på Skatteverkets hemsida vad som gäller.

Radio/TV

Vi installerar även canal digital, viasat, boxer, högtalare (bla JBL) samt byter batterier i klockor, mm.

F.A.Q.

Här ser du svaren på vanliga frågor som vi brukar få. Om du har en egen undran om elsäkerheten där hemma eller på jobbet så kan du ställa den till oss här.

Vanliga frågor

 • Byta trasig proppsäkring och återställa utlöst automatsäkring.
 • Byta glödlampor
 • Byta lamphållare
 • Montera skarvslaadar
 • Montera sladdströmbrytar och stickproppar
 • Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar
 • Byta befintlig strömbrytare för högst 16A som är placerad i en egen kapsling eller dosa
 • Byta befintligt vägguttag för högst 16A som är placerat i en egen kapsling eller dosa.
För att få utföra dessa arbete måste du ha kunskap om hur du gör. Arbetet ska även kunna kontrolleras på ett korrekt sätt. Är du minsta osäker, överlåt arbetet till ett elinstallationsföretag. (källa: www.elsakerhetsverket.se)
Nej, du byter uttag i din bostad när du har behov av det, till exempel om uttaget är slitet eller om du köper en ny lampa med det nya DCL-donet på.
Om du äger din egen bostad rekommenderar vi att du diskuterar detta med ditt elinstallationsföretag och planerar för hur och när byte ska ske. Om du bor i hyresrätt kan du prata med din hyresvärd om du har behov av byte.
De gamla stickproppar fasas ut, pga de nya regler som gäller i hela EU sedan den 1 april 2019.
Oj då, då har du ett problem. Alla företag som utför elinstallationer i andras anläggningar ska nämligen vara registrerade hos Elsäkerhetsverket sedan den 1 juli 2017.
Fråg gärna företaget varför de inte finns med i registret. Om företaget uppger att de anlitar ett annat företag för elinstallationer, bor detta företag vara med i registret.
Tänk på att aldrig anlita ett oregistrerat elinstallationsföretag. De företag som har registrerat sig har åtagit sig att följa det nya regelverk som trädde i kraft den 1 juli 2017 och står under Elsäkerhetsverkets tillsyn.
Om företaget är ovilligt att svara på dina frågor eller inte ger något klart besked om varför det inte är registrerat, bör du göra en anmälan på www.elsakerhetsverket.se.
Ur elsäkerhetssynpunkt, alltså med hänsyn till risken för strömgenomgång eller ljusbåge så anses ett horisontellt avstånd av minst 5 meter mellan närmaste byggnadsdel och luftledningen vara tillräckligt för att det inte ska finnas några risker för person- eller sakskador.
Eventuella andra riskfaktorer kan inte Elsäkerhetsverket uttala sig om. Dem hänvisar till det nätbolaget som är innehavare av luftledningen samt till www.stralsakerhetsmyndigheten.se.
För att vara säkert på att ditt hem är elsäkert, kan du konsultera oss på Åkerbo El & Måleri AB. Vi kan kontrollera om elinstallationen är utfört på säkert sätt och uppfyller alla regel som gäller idag.
Tvek inte och bok en tid hos oss för en utförlig besiktning!

Ställ en fråga

  Vi hjälper dig!

  Har du ett projekt på gång? Behöver du hjälp av elektriker, målare eller vill du ha solceller installerade på taket?

  Välkommen att konsultera oss så hjälper vi till på alla sätt vi kan.

  Gå till kontaktformulär