Elinstallationer

Elinstallationer

Åkerbo El & Måleri AB är behöriga elinstallatörer och elektriker som har kunskapen och erfarenheten som krävs inom området el för att montera, felsöka, reparera och serva alla förekommande elinstallationer. Oavsett om det handlar om mindre elinstallationer eller större projekt så är vi ditt lokala elbolag i Borgholm på Öland. Vi arbetar mycket inom lantbruk och industri där vi hjälper dig som kund med elinstallation och service.

Telenät & Datanät

Åkerbo El & Måleri AB installerar ditt telenät och datanät. Snygga kabeldragningar som inte är i vägen. Allt från server till datauttag och vi ser till att det fungerar.

ROT-avdrag

Som privatperson har du alltid rätt till ROT-avdrag vid elinstallationer och måleri i samband med renovering och tillbyggnad på ditt hus.

Radio/TV

Vi installerar även canal digital, viasat, boxer, högtalare (bla JBL) samt byter batterier i klockor, mm.

F.A.Q.

Här ser du svaren på vanliga frågor som vi brukar få. Om du har en egen undran om elsäkerheten där hemma eller på jobbet så kan du ställa den till oss här.

Ställ en fråga

  Vanliga frågor

  Vissa enklare elarbeten får du utföra själv, men bara om du har tillräckliga kunskaper om hur du ska göra. Om arbetet inte kan kontrolleras på ett korrekt sätt, till exempel vid byte av ett befintligt vägguttag eller en befintlig strömbrytare med högst 16 A, ska ett elinstallationsföretag anlitas.

  I Elsäkerhetspocketen kan du läsa mer om vad du får göra själv, med praktiska steg-för-steg-anvisningar.

  Ladda ner Elsäkerhetspocketen

  Nej, du byter uttag i din bostad när du har behov av det, till exempel om uttaget är slitet eller om du köper en ny lampa med det nya DCL-donet på.

  Om du äger din egen bostad rekommenderar vi att du diskuterar detta med ditt elinstallationsföretag (t.ex. Jikson..) och planerar för hur och när byte ska ske. Om du bor i hyresrätt kan du prata med din hyresvärd om du har behov av byte.

  Du kan läsa mer om detta på Elsäkerhetsverkets webbplats.
  ”Nya” stickproppar och uttag till taklampor

  Alla företag som utför elinstallationer i andras anläggningar ska från och med den 1 juli 2017 vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. Om det företag du anlitat inte finns med i vårt register bör du i första hand kontakta företaget och fråga varför de inte är registrerade. Om företaget uppger att de anlitar ett annat företag för elinstallationsarbetet bör du fråga vilket företag det är och sedan kontrollera om det företaget är registrerat.

  Tänk på att aldrig anlita ett oregistrerat elinstallationsföretag! De företag som har registrerat sig har åtagit sig att följa det nya regelverk som trädde i kraft den 1 juli 2017 och står under Elsäkerhetsverkets tillsyn.

  Om företaget är ovilligt att svara på dina frågor eller inte ger något klart besked till dig om varför det inte är registrerat, bör du göra en anmälan till Elsäkerhetsverket.

  Jikson Solutions är registrerat hos Elsäkerhetsverket.

  Kolla om el-företaget är registrerat här >>

  Anmäl brister hos elinstallatörsföretag >>

  Ur elsäkerhetssynpunkt, alltså med hänsyn till risken för strömgenomgång eller ljusbåge så anses ett horisontellt avstånd av minst 5 meter mellan närmaste byggnadsdel och luftledningen vara tillräckligt för att det inte ska finnas några risker för person- eller sakskador.

  Eventuella andra riskfaktorer kan inte Elsäkerhetsverket uttala sig om. Vi hänvisar därför till det nätbolag som är innehavare av luftledningen samt till Strålsäkerhetsmyndigheten.

  Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats

  Installera en jordfelsbrytare, elbesiktiga ditt hem och anlita ett registrerat elföretag istället för att fixa elen själv. På så sätt undviker du att bli en av de tusentals som varje år drabbas av bränder eller personskador på grund av elfel. Köper du dessutom CE-märkta elprodukter och ser till att ha dem utom räckhåll för små barn har du kommit långt.

  Du som boende har ansvr för att eldrivna produkter är säkra, från kylskåp till sänglampa. Äger du ett hus ligger även ansvaret för de fasta elinstallationerna på dig.

  Checklista – Är ditt hem elsäkert? (pdf)

  Vi hjälper dig!

  Har du ett projekt på gång? Behöver du hjälp av elektriker, målare eller vill du ha solceller installerade på taket?

  Välkommen att konsultera oss så hjälper vi till på alla sätt vi kan.

  Gå till kontaktformulär